2015. július 18., szombat 23:55

Zsolnai József elektronikus könyvtár

 

   

Olvasásra

(scribd.com)

Letöltés

(pdf)

Feladatgyűjtemény 8. osztály. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés. Alk. szerk. Zsolnai József. Budapest, Holnap KKT., 1993.    §

Hátrányos helyzetű kisiskolások. Feladatsorok a nyelvi-irodalmi-kommunikációs kísérlet gyakorlatából. Szerk. Zsolnai József. Budapest, Tankönyvkiadó, 1986. – 266 p.

 

 

 

§

 

 

Kisiskolás gyerek a családban. Összeáll. Zsolnai József. Veszprém, OOK, 1989. – 54 p.

 

§  

 

Kisiskolás gyerek a családban. Összeáll. Zsolnai József. Veszprém, Oktker-Nodus, é. n. – 90 p.

 

§

 

Kiss Éva – Zsolnai József: Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia (ÉKP) pedagógusképe. In: Tanárkép és tanárképzés. A tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon. Szerk. Óhidy Anna, Ewald Terhart, Zsolnai József. Pápa, PE BTK Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, 2008. – 131-141. p.

 

§

Kiss, Éva – Zsolnai, József: Das Lehrerbild des ÉKP-Programms. In: Lehrerbild und Lehrerbildung. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn. Andrea Óhidy, Ewald Terhart, József Zsolnai Hrsg. Wiesbaden, VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2007. – 165-177. p.

 

§

 

Pedagógiai program 1. osztály. Nyelvi – irodalmi – kommunikációs nevelés. Szerk. Farkas Julianna, Zsolnai József. Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ, 1980. – 528 p.

 

§

 
Tanárkép és tanárképzés. A tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon. Szerk. Óhidy Andrea – Ewald Terhart – Zsolnai József. Pápa, Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, 2008. – 330 p.

 

§


 
Tanítási program 8. osztály. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés. Alk. szerk. Zsolnai József. Budapest, Holnap Kkt., 1993.  §
Zsolnai József: Az alkotó pedagógia programja. In: Alkotó pedagógia. Program és szerkezet. Pécs, JPTE Tanárképző Intézet, 1996. – 45-56. p. 

§


 

Zsolnai József: Beszédművelés kisiskolás korban. Budapest, Tankönyvkiadó, 1983. – 191 p.

§

 

Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Kutatásaink elméleti alapozás. Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1986. – 186 p.

 

§

 
Zsolnai József: Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája. Az 1971–1993 közötti kutatási, fejlesztési és innovációs programok és eredmények összegzése. Budapest, Tárogató Kiadó, 1994. – 85 p. 

 

§


Zsolnai József: Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program. In: Tanárkép és tanárképzés. A tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon. Szerk. Óhidy Anna, Ewald Terhart, Zsolnai József. Pápa, PE BTK Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, 2008. – 127-130. p.

 

§

 

Zsolnai József: Kutatási jelentés 1981–1984. Nyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelési kísérlet. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet, 1984. – 309 p.

 

§

 

Zsolnai József: A magyar pedagógusképzés nyitott kérdései. In: Tanárkép és tanárképzés. A tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon. Szerk. Óhidy Anna, Ewald Terhart, Zsolnai József. Pápa, PE BTK Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, 2008. – p. 39-60.

 

§

 

Zsolnai József: Nyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelési kísérlet 1. Tanterv, taneszközök, tanítási segédletek. Veszprém, OOK, 1982. – 277 p.

 

§

 

Zsolnai József: Nyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelési kísérlet 2. Tanterv, taneszközök, tanítási segédletek. Veszprém, OOK, 1982. – 383 p.

 

§

 

Zsolnai József: Offene Fragen der Lehrerausbildung in Ungarn. In: Lehrerbild und Lehrerbildung. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn. Andrea Óhidy, Ewald Terhart, József Zsolnai Hrsg. Wiesbaden, VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2007. – 95-114. p.

 

§

 

Zsolnai József: Pädagogik der Wertevermittlung und Fähigkeitsförderung (ÉKP-Programm). In: Lehrerbild und Lehrerbildung. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn. Andrea Óhidy, Ewald Terhart, József Zsolnai Hrsg. Wiesbaden, VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2007. – 159-163. p.

 

§

 

Zsolnai József: Paradigmák és paradigmaváltások a magyarországi anyanyelv- és irodalompedagógiai kutatások körében. Pápa, Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézete, 2001. – 189 p.

 

                               

§

                                                                    

 

Zsolnai József: A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programban. Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. – 199 p.

 

§

 

Zsolnai József: A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Budapest, Műszaki Kiadó, cop. 2005 – 315 p.

§

 

Zsolnai József: Továbbképzés, önművelés. Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ, [1980]. – 134 [1] p.

 

§

 

Zsolnai József: Vesszőfutásom a pedagógiáért. Egy pedagógus-életút sikerei és botrányai. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2002. – 376 p.

 

§

 

Zsolnai József – Kocsis Mihály: Kritika és koncepció a magyarországi pedagógusképzés és -továbbképzés megújításához. [Pécs], JPTE Tanárképző Intézet, [1997]. – 89 p.

 

§

 

Zsolnai József – Zsolnai László: A pedagógiai technológia lehetőségei Magyarországon. Veszprém, OOK, 1980. – 62 p.

 

§

 

Zsolnai József – Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával? Budapest, Tankönyvkiadó, 1987 – 146 p.

 

§

 

ü

§

Utoljára frissítve: 2016. november 30., szerda 07:33
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…