2011. szeptember 23., péntek 08:25

NYIK

A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program (NYIK)

 
A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program
 Paksi László: Egy élet az anyanyelv-pedagógia szolgálatában – a tanyasi iskolától a Magyar Tudományos Akadémiáig című írása alapján. Lásd: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=300

A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program előzményének az 1971-ben, a Kaposvári Tanítóképző Intézet Gyakorló Általános Iskolájában elkezdett helyesejtési kísérletet tekinthetjük, amelyben a helyes kiejtés kisiskoláskori taníthatóságát kívánta vizsgálni. Kísérletében – amelynek kiterjesztése 1973-tól kezdődött – a következő témákat érintette:

  • a versmondás kisiskoláskori taníthatóságának vizsgálata;
  • a kisiskoláskori olvasókönyvek szépirodalmi és szépirodalmi jellegű olvasmányainak esztétikai és hatáslélektani vizsgálata;
  • az írástanítás során történő gondolkodásfejlesztés lehetőségeinek kísérleti vizsgálata;
  • a hátrányos nyelvi helyzet felderítése szociolingvisztikai vizsgálattal;
  • a nyelvtani tananyag oktatógéppel történő tanításának vizsgálata;
  • a gyorsolvasás taníthatóságának laboratóriumi úton történő kísérleti vizsgálata;
  • az anyanyelvi kísérlet idegennyelv-tanulást elősegítő szerepének laboratóriumi vizsgálata (Zsolnai 1976: 197).

A kutatási eredmények érvényességének tisztázására a hetvenes évek második felében újabb olyan osztályokat indítottak, amelyekbe hátrányos helyzetű gyerekek jártak: Csököly, Kocsola, Váralja, Dalmand stb. (Zsolnai 1982: 34–37).

A helyesejtési kísérletből tantárgyblokkos anyanyelvi kísérletté növő kutatás alapján elkészült kísérleti tanterv egyes elemei – a beszédművelés, azaz a szóbeli szövegalkotás és a helyesejtés, valamint a könyvtárhasználati tevékenységek, így a lexikon- és szótárhasználat – meg is jelentek az 1978-as alsó tagozatos tantervekben.

A kísérlet eredményeit bemutatandó megjelent Zsolnai két könyve is pedagógus-továbbképzési céllal: Beszédművelés kisiskolás korban (Zsolnai 1978b; 2. kép) és Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján. A kísérlet gyakorlata (Zsolnai 1978a).

  

Zsolnai József (1978): Beszédművelés kisiskolás korban

 A kísérlet 1979-től a veszprémi Országos Oktatástechnikai Központba került, amely további lehetőségeket jelentett a még hiányzó kísérleti taneszközök elkészítéséhez és megjelentetéséhez. Ezt szükségessé tette az is, hogy a tananyag folyamatos bővítésével bekerültek a kísérletbe többek között a következő tevékenységek is: irodalmi műelemzés, szépirodalmi művek mimetizálása, vers- és prózamondás, könyv- és könyvtárhasználat, szóbeli szövegalkotás és kommunikáció, illem és önismeret (Zsolnainé 2002a: 50–51). Ezen tananyagbővüléssel együtt változott meg a kísérlet elnevezése is, új neve Nyelvi, irodalmi és kommunikációs kísérlet lett, amelynek eredményeit a 80-as évek elején már publikálták (Zsolnai 1982).

  

3. osztályos NYIK-es feladatgyűjtemény

 Zsolnai József ezt követően kérvényezte a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program alternatív tantervvé nyilvánítását. Erre csak 1984-ben kerülhetett sor, amikor Köpeczi Béla művelődési miniszter Zsolnai programját a magyar nyelv és irodalom tanterv helyett választható tantervvé minősítette (Zsolnainé 2002a: 71). Ezt követően Gazsó Ferenc miniszterhelyettes felkérte Zsolnai Józsefet a program felső tagozatos dokumentumainak kidolgozására (Zsolnainé 2002b: 132–134). Ezen felkérés égisze alatt jelent meg 1986-ban A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programban című könyve (Zsolnai 1986b), amelyben részletesen kifejtette a NYIK tananyagrendszerét, és bemutatta az egyes évfolyamokon végzendő tevékenységtípusokat is.

 

Hivatkozási jegyzék

Zsolnai József 1976. Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján (1971–1975). Kaposvári Tanítóképző Főiskola. Kaposvár.

Zsolnai József 1982. Nyelvi – irodalmi – kommunikációs nevelési kísérlet. I–II. OOK. Veszprém.

Zsolnai József 1978a. Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján. A kísérlet gyakorlata. Fővárosi Pedagógiai Intézet – KTF Szekszárdi Kihelyezett Tagozata. Budapest–Szekszárd.

Zsolnai József 1978b. Beszédművelés kisiskolás korban. Tankönyvkiadó. Budapest.

Zsolnai Józsefné 2002a. A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program oktatáspolitikai kontextusa és hatástörténete (1971–2001). Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézet. Pápa.

Zsolnai Józsefné 2002b. Dokumentumok a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program történetéből (1971–2001). Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézet. Pápa.

Utoljára frissítve: 2015. máj. 25., hétfő 13:40
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…