Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Ifjúkorok, gyermekvilágok II Szabolcs Éva szerk. 1952- Eötvös J. Kvk. 2010 Könyv
Japán út/viszony Pethő Bertalan Platon 2010 Könyv
Hogyan lehetnénk boldogabbak? Bagdy Emőke Kulcslyuk 2010 Könyv
Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer Bajka Györgyi 2010 Folyóiratcikk
A térségi integrált szakképzési központok javaslatai a szakképzés és felnőttképzés átalakításához. Baskiné Lipka Gabriella 2010 Folyóiratcikk
Felnőttoktató, andragógus, andragógus tanár? Cserné Adermann Gizella 2010 Folyóiratcikk
Innováció és felnőttképzés Feketéné Szakos Éva 2010 Folyóiratcikk
Tételek felnőttképzésünk helyzetéről és probléma megoldási szempontjairól. Kraiciné Szokoly Mária – Csoma Gyula – Lada László 2010 Folyóiratcikk
Problémák és lehetőségek a felnőttoktatás összehasonlító kutatásában Maróti Andor 2010 Folyóiratcikk
A tanuló felnőtt Maróti Andor 2010 Folyóiratcikk
Meddig tanul a magyar? Törekvések és problémák a felnőttkori tanulás területén Tóth Éva 2010 Folyóiratcikk
A felnőttképzés az OKKR kidolgozása tükrében Zachár László 2010 Folyóiratcikk
Bölcsek a bölcsőben Gopnik, Alison Typotex K. 2010 Könyv
Az érzelmek logikája Mérő László 1949- Tericum Kiadó 2010 Könyv
A mélységből kiáltok Ranschburg Jenő Saxum Kiadó 2010 Könyv
Arc- és alaktan RÖCK Gyula Hermit 2010 Könyv
A hazai felsőoktatás és a gazdasági fejlődés Szabó Tibor Új Mandátum 2010 Könyv
A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése. Tények és tendenciák. Benedek András (szerk.) NSZFI 2010 Könyv
Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus Juhász Erika (szerk.) Center for Higher Education Research and Development Hungary 2010 Könyv
6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Pécs, 2010. április 29-30. Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés. Kálmán Anikó (szerk.) MELLearN Egyesület 2010 Könyv
Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás Maróti Andor Nemzeti Tankönyvkiadó 2010 Könyv
Iskolakultúra könyvek: Sajtó, kép, neveléstörténet Géczi János 2010 Könyv
Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon Nagy Péter Tibor Új Mandátum, 2010 Könyv
Európa társadalomtörténete a 20. században Tomka Béla 1962- Osiris 2010 Könyv
Emberi idővilágok. Pedagógiai megközelítések Németh András Gondolat 2010 Könyv
Iskolakultúra könyvek: Sajtó, kép, neveléstörténet Géczi János 2010 Könyv
New media survey Vedin, Bengt-Arne Nord Media 2010 Könyv
Soziolinguistik Veith, Werner H. Gunter Narr Verlag 2010 Könyv
Studien zur Phänomenologie des Fremden Waldenfels, Bernhard Suhrkamp 2010 Könyv
A lélek eredete Bereczkei Tamás szerk. 1956- Gondolat K. 2010 Könyv
Pszichológia Amit a hallgatónak tudni illik: az érett, egészséges személyiségről - önismeretről KÁDÁR Gabriella SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási K. 2010 Könyv
Könyvkereskedelem, Olvasáskultúra, Olvasáslélektan Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban 1772-1848 Fülöp Géza Hatágú Síp Alapítvány 2010 Könyv
Kultúraszociológia, Pedagógiai szociológia Emberi idővilágok Németh András Gondolat 2010 Könyv
Szociálpszichológia Y generáció Tari Annamária Jaffa 2010 Könyv
Pedagógia, Tanulástan Tanulásmódszertan Oroszlány Péter Metódus-Tan 2010 Könyv
Teológia, vallás A Lét bölcselete Szunyogh Xavér Ferenc Novum Pocket Kiadó 2010 Könyv
Tudomány, Tudományelmélet, Tudományfilozófia, Tudománytörténet Határmunkálatok a tudományban Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor szerk. L'Harmattan 2010 Könyv
Művelődéstörténet, Szótár Magyar művelődéstörténeti lexikon X. Kőszeghy Péter főszerk. Balassi Kiadó 2010 Könyv
Kommunikáció Steve Jobs, a prezentáció mestere Gallo, Carmine HVG 2010 Könyv
Antropológia, Pszichológia Torkosság Rigotti, Francesca Typotex 2010 Könyv
Igei szerkezetek, Nyelvészet, Szókapcsolatok Magyar igei szerkezetek Sass Bálint - Váradi Tamás - Pajzs Júlia - Kiss Margit Tinta Könyvkiadó 2010 Könyv
Informatika, Szótár Infoszótár Bódi Zoltán Tinta Könyvkiadó 2010 Könyv
Kommunikáció, Nyelvészet, Pedagógia A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései Banczerowski Janusz ELTE BTK 2009 Könyv
Pedagógiai módszertan Irodalmi nevelés az óvodában Dankó Ervinné OKKER K. 2009 Könyv
Pedagógia The confidence book Davis, Paul Longman 2009 Könyv
Felsőoktatás, Innováció, Pedagógia Innováció és felsőoktatás Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 2009 Könyv
Felnőttoktatás, Oktatásgazdaság, Pedagógia Felnőttképzés és gazdaság Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó 2009 Könyv
Életrajz, Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Ködöböcz József Demjén István Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2009 Könyv
Pedagógia Handbuch Fremdsprachenunterricht Bausch, Karl-Richard Basel Francke 2009 Könyv
Pedagógia, Tanterv Curriculumdiskussion Becker, Helmut Beltz 2009 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Connect failed

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…