Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Einführung in pädagogisches Sehen und Denken Flitner, Andreas Piper & Co. 2002 Könyv
Wege zur pädagogischen Anthropologie Flitner, Andreas Quelle und Meyer 2002 Könyv
Beszélgetőkönyv a megértő irodalomoktatásról Fóris Ferenczi Rita T3 Kiadó 2002 Könyv
Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika Forray R. Katalin Oktatáskutató Intézet 2002 Könyv
Aufbaustudiengänge Deutscher Akademischer Austauschdienst Deutscher Akademischer Austauschdienst 2002 Könyv
Építsük fel a matematikát Dienes Zoltán SHL Hungary 2002 Könyv
Nyitottan a világra Dietmar, Meyer szerk. Műegyetemi K. 2002 Könyv
Nagy László tizenkét versének elemzése Dobóné Berencsi Margit Tankvk 2002 Könyv
Felnőttkori sajátosságok és a felnőttnevelés Durkó Mátyás Kossuth 2002 Könyv
Zehn Jahre Partnerschaft, 1980-1990 ELTE Budapest ELTE 2002 Könyv
Demokratikus állampolgárságra nevelés Farkas Olga SZEK JGyF K. 2002 Könyv
Zárójelentések FEFA FEFA 2002 Könyv
Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache Fleck, Ludwik Suhrkamp 2002 Könyv
Nyelvtani gyakorlatok, fordítás idegen nyelvre, fogalmazás Fleischinger Helga Akad. K. 2002 Könyv
Writing test items to evaluate higher order thinking Haladyna, Thomas M. Allyn and Bacon 2002 Könyv
Irodalompszichológiai vizsgálatok Halász László Tankvk. 2002 Könyv
Közép- és felsőfokú tesztgyűjtemény orosz nyelvből Halász Lászlóné IKVA 2002 Könyv
Beszédhelyzetek, szituációk orosz nyelven Halász Lászlóné IKVA 2002 Könyv
Orosz alapfokú társalgás Halász Lászlóné Tankvk. 2002 Könyv
Survival lessons Hall, Diane Nelson 2002 Könyv
Start with English Howe, D. H. Oxford Univ. Pr. 2002 Könyv
The world around us Howe, D. H. Oxford Univ. Pr. 2002 Könyv
Start with English Howe, D. H. Oxford Univ. Pr. 2002 Könyv
Sprachkurs Deutsch Häussermann, Ulrich Diesterweg 2002 Könyv
Geschichte der neueren Sprachwissenschaft Helbig, Gerhard Rowohlt 2002 Könyv
Hägar der Schreckliche Kaminski, Dieter München Verl. für Deutsch 2002 Könyv
Lernideen mit Bildern Kaminski, Diethelm Verl. für Deutsch 2002 Könyv
Antall József Kapronczay Károly Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2002 Könyv
A nyolcéves háború Karácsony Sándor Csökmei Kör 2002 Könyv
Forrástani ismeretek történelemből b segédkönyv a történelem forrásközpontú tanításáho Kőfalvi Tamás Nemz. Tankvk. 2002 Könyv
Deutsche verbale Wendungen für Auslander Köhler, Claus VEB Verl. Enzyklopädie 2002 Könyv
Zdravstvujte! Köllő, Márta International House 2002 Könyv
Az emberi erőforrások fejlesztése Kővári György Szókratész 2002 Könyv
Experiential learning in schools and higher education Kraft, Richard J. Association for Experiential Education 2002 Könyv
Lesebuch und Fachcurriculum Kreft, Jürgen Pädagogischer Verl. Schwan 2002 Könyv
The pronunciation of English Kreidler, Charles W. Blackwell 2002 Könyv
Language teaching games and contests Lee, W.E. Oxford Univ. Pr. 2002 Könyv
Alternatív pedagógia, reformpedagógia, Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia, Pedagógiai módszertan Tizenkét tétel az Értékközvetítő és képességfejlesztő program innovációjáról Kiss Éva VE TK Ped. Kutatóint. 2002 Könyv
Serdülők az iskolában Kolozsváry Judit Trefort Kiadó 2002 Könyv
Felmérés a hazai felnőttképzési szervezetek akkreditált programjainak helyzetéről Koltai Dénes Nemzeti Felnőttképzési Intézet 2002 Könyv
A felnőttképzés elméleti, gazdasági és területi problémái Koltai Dénes PTE TTK FEEFI 2002 Könyv
Kié az egyetem? Kozma Tamás Új Mandátum Kvk. 2002 Könyv
Proficiency in English course Low, Ona Nelson 2002 Könyv
Tanítás és tanulás Mackenzie, N. FPK 2002 Könyv
First choice for proficiency May, Peter Heinemann 2002 Könyv
Geschichte der Erziehung Menck, Peter Auer 2002 Könyv
Die Revolte gegen den Vater Mendel, Gérard Fischer 2002 Könyv
Theorie der Lernsysteme Menzel, Wolfram Springer 2002 Könyv
Pszichodiagnosztikai vademecum Mérei Ferenc Tankvk. 2002 Könyv
Mióta van iskola? Mészáros István Móra 2002 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Connect failed

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…