Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Quo vadis, kasvatusteadus? Tallinna Pedagoogikaülikool TPÜ Kirjastus 1984 Könyv
Környezetkultúra Tatai Erzsébet M. Iparműv. Főisk. Tölgyfa 1984 Könyv
Tanítóim Tatai Zoltán Magyar Pedagógiai Társaság 1984 Könyv
Prevenció és korrekció a 3-10 éves korú gyermekek testnevelésében Tessedik Sámuel Főiskolai Kar Körös Főiskolai Kar Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kara 1984 Könyv
Towards the teacher as a learner The Learning Teacher Network Knappen 1984 Könyv
A practical English grammar Thomson, Audry Jean Oxford Univ. Pr. 1984 Könyv
Tanuljunk japánul! Varga István Gold Bridge 1984 Könyv
Metszéspontok Tóth Pál Péter Akad. K. 1984 Könyv
Pedagógusszerepek az általános iskolában Trencsényi László Akad. K. 1988 1984 Könyv
Újabb művészetpedagógiai írások az Academia Ludi et Artis műhelyeiből Trencsényi László szerk. Academia Ludi et Artis 1984 Könyv
Tudástőke konferenciák Tudástőke konfernciák Budapest 2008 Perfekt-Power Kft. 1984 Könyv
Rádiókészülékek és hangerősítők építése Sipos Gyula Műszaki Kvk. 1984 Könyv
A cognitive approach to language learning Skehan, Peter Oxford Univ. Pr. 1984 Könyv
Wir und die Gesellschaft Berger, Peter L. Rowohlt 1984 Könyv
Iskola és valóság. Szerk. Komlossy Ákos TIT Csongrád m. Szervezete 1984 Könyv
Törvény a felsőoktatásról Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1984 Könyv
Oktatástechnológiai példatár matematikából Bárány Ottóné KLTE Oktatástechnikai Központ 1984 Könyv
Oktatástechnológia Magyari László KLTE 1984 Könyv
Media education ed. Zaghloul Morsy Unesco 1984 Könyv
Instruction via an intelligent videodisc system versus classroom instruction for beginning college french students : A comparative experiment Crotty, Jill M. Microinfo Ltd. 1984 Könyv
Glossary of educational technology terms Unesco 1984 Könyv
A practical guide to interactive video design Iuppa, Nicholas V. Knowledge Industry Publ. 1984 Könyv
Brave new schools : How computers can change education Kleiman, Glenn M. Reston Publ., cop. 1984 Könyv
Oktatástechnológiai gyakorlatok 1. 5. kiad. Kozma Róbert Tankönyvkiadó 1984 Könyv
Oktatástechnológia 3. 4. kiad. Kuti István Tankönyvkiadó 1984 Könyv
Lernen mit Computern : Möglichkeiten, Grenzen, Erfahrungen Walter, Jürgen Schwann 1984 Könyv
Oktatástechnológiai példatár biológiából összeáll. Budayné Kálóczi Ildikó KLTE Oktatástechnikai Központ 1984 Könyv
Oktatástechnológiai példatár fizikából összeáll. Varga Ferenc KLTE Oktatástechnikai Közppont 1984 Könyv
Oktatástechnológiai példatár magyar nyelv- és irodalomból Összeáll. Varga Katalin KLTE Oktatástechnikai Központ 1984 Könyv
Oktatástechnológiai példatár orosz nyelvből Összeáll. Papp Márta KLTE Oktatástechnikai Közp. 1984 Könyv
Oktatástechnológiai példatár történelemből összeáll. Varga Katalin KLTE 1984 Könyv
A handbook of educational technology Percival, Fred. Kogan Page 1984 Könyv
Towards more effective learning 1973-83 : a review of central developments in educational technology ed. Norman E. Willis from Council for Educational Technology 1984 Könyv
Konzepte für das berufliche Lehren und Lernen Tulodziecki, Gerhard Klinkhardt 1984 Könyv
Learning and teaching with computers : Artificial intelligence in education O'Shea, Tim Harvester Press 1984 Könyv
Alkalmazott pszichológia szerk. Lénárd Ferenc Gondolat 1984 Tanulmány
Pedagógiai pszichohigiéne Székely Lajos M. Ped. Int 1984 Könyv
Filozófia, antropológia, nevelés Angelusz Erzsébet Akadémiai 1984 Könyv
A pedagógia elméleti és történeti alapjai Bajkó Mátyás, Brezsnyánszky László, Vaskó László Tankönyvkiadó 1984 Könyv
A Budapesti Tanitóképző Főiskola dolgozóinak publikációi 1959-1983. Bibliográfia. Cservenka Júlia, Fleckensteinné Budapesti Tanitóképző Főiskola 1984 Könyv
L'Éducation aux médias Moles, Abraham Unesco 1984 Könyv
A szociálpedagógia műhelyei szerk. Földiák András, Nyilas György, Tóth János Népművelési Intézet 1984 Könyv
Nevelésszociológiai Tanulmányok Megyei Pedagógiai Intézet Megyei Pedagógiai Intézet 1984 Könyv
A szociálpedagógia műhelyei szerk. Földiák András, Nyilas György, Tóth János Népművelési Intézet 1984 Könyv
Szociológia The shaker holy land Horgan, Edward R. Harvard Common Press 1984 Könyv
Szociológia A táplálkozás társadalmi jelentősége Biró György Semmelweis Egyetem EFK 1984 Könyv
Szociológia Die Gesellschaft des Spektakels Debord, Guy Ed. Tiamat 1984 Könyv
A tartalomelemzés módszertanának alapjai Krippendorff, Klaus Balassi Magyar Pax Romana 1984 Könyv
Szociológia Járai Attila Magazin 1984 Könyv
Akcióelmélet Erdős Géza Magvető 1984 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Connect failed

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…