Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Szociológia Auf der Suche nach hybriden Lebensgeschichte Cernokozeva, Elka Waxmann 1990 Könyv
Innováció, Pedagógia, Pedagógiai szociológia Education for innovation De Simone, Daniel V. Pergamon 1990 Könyv
A reflexivitás a tudományos ismeretek szociológiájában Dupcsik Csaba Osiris 1990 Könyv
Bitten, Ablehnungen in deutscher und koreanischer Unternehmenskommunikation Kim, You-Ri Attikon-Verl. 1990 Könyv
A magyar társadalom életmódjának változásai Központi Statisztikai Hivatal Budapest KSH 1990 Könyv
Kultúrák Közötti Kommunikáció Kultúrák Közötti Kommunikáció Szeged 2009 Edge 2000 Kiadó 1990 Könyv
Értelmiségszociológiai írások Magyarországon Huszár Tibor vál. Kossuth 1990 Könyv
Deviancia és társadalom Fekete Sándor 1927-2001 Comenius Bt. 1990 Könyv
A XX. század magyar közéleti nyelve Goldman Leonóra Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány 1990 Könyv
Pädagogen und Pädagogik im Nationalsozialismus : Ein unerledigtes Problem der Erziehungswissenschaft Keim, Wolfgang Hrsg. 1990 Folyóiratcikk
Pädagogen und Pädagogik im Nationalsozialismus: Ein unerledigtes Problem der Erziehungswissenschaft Keim, Wolfgang Hrsg. 1990 Folyóiratcikk
Iskola válaszúton : (Szociológiai elemzés) SZALAI Júlia 1990 Folyóiratcikk
Maratoni serdülés BEDECS Éva 1990 Folyóiratcikk
Critical psychology and pedagogy : Interpretation of the personal world Sullivan, Edmund V. Bergin and Garvey 1990 Folyóiratcikk
Psychologische Aspekte des Lehrens und Lernens in der Berufsbildung Autkoll. unter Leitung von Josef Neugebauer Volk u. Wissen 1990 Folyóiratcikk
Psychologie für Kindergärtnerinnen Wildauer, Gerda Volk u. Wissen 1990 Folyóiratcikk
Psychologica red. Július Boroš SPN 1990 Folyóiratcikk
Ratschläge zur Berufsberatung älterer Schüler aus psychologischer Sicht Autkoll. unter Leitung von Ingrid Wölfel Volk u. Wissen 1990 Folyóiratcikk
Einführung in die theologische Ethik Honecker, Martin de Gruyter 1990 Folyóiratcikk
Szeretetbetegség Rufo, Marcel Magyar Könyvklub 1990 Könyv
Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1990 Könyv
Verging on the abyss Papke, Mary E. Greenwood Press 1990 Könyv
A klasszikus nagy iskolák (behaviorizmus, alaklélektan, pszichoanalízis). Pszichológiai szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó 1990 Könyv
Emberismeret Adler, Alfred Göncöl 1990 Könyv
Die Peter-Pyramide Peter, Laurence J. Kiepenheuer&Witsch 1990 Könyv
Vizsga vagy tanterv Sáska Géza - Vidákovich Tibor szerk. Educatio 1990 Könyv
Iskola, helyi társadalom, iskolatanács, Halász Gábor Akadémiai kiadó 1990 Könyv
Kié az iskola? Kozma Tamás Educatio 1990 Könyv
Superlearning und Suggestopädie Baur, Rupprecht S. Langenscheidt 1990 Könyv
Psychology Benjamin, Ludy T. Macmillan 1990 Könyv
Traum Deutung Fink, Georg Falken-Verlag 1990 Könyv
A társas érintkezés pszichológiája Forgács József Kairosz 1990 Könyv
A társas érintkezés pszichológiája Forgács József Kairosz 1990 Könyv
A pszichológia alapkérdései Hebb, Donald O. Trivium 1990 Könyv
"The twisted mind" Mccarthy, Paul University of Iowa Pr. 1990 Könyv
Hat pszichológiai tanulmány Piaget, Jean Piaget Alapítvány 1990 Könyv
Erfolg durch Psychologie Wiedemann, Fritz Karrasch 1990 Könyv
Top fit in die 90-er Jahre Wiedemann, Fritz Karrasch cop. 1990 Könyv
Bevezetés a felsőoktatás didaktikájába Ballér Endre Aula 1990 Könyv
A felsőoktatás fejlesztése Kozma Tamás Edukáció 1990 Könyv
Általános pszichológia Ádám Péter, Balogh László Tankönyvkiadó 1990 Egyéb
A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái : Tanulmánygyűjtemény szerk. Pálhegyi Ferenc Tankönyvkiadó 1990 Egyéb
Pszichológiatörténeti szöveggyűjtemény vál. Pléh Csaba Tankönyvkiadó 1990 Egyéb
A megismerőfolyamatok differenciálpszichológiája : Szöveggyűjtemény összeáll. Komlósi Annamária Tankönyvkiadó 1990 Egyéb
A cigány etnikum újjászületőben Forray R. Katalin - Hegedüs T. András Akadémiai Kiadó 1990 Egyéb
Időben élni : Történeti-szociológiai tanulmányok vál. Gellériné Lázár Márta Akadémiai Kiadó 1990 Egyéb
A tudásszociológia kritikája WESSELY Anna ELTE 1990 Egyéb
Külföldi szakirodalom 1959-1989 Hornyánszky Károlyné ELTE 1990 Egyéb
Hogyan lehetnének iskoláink gyermekközpontúak : I-II. kötet Klein Sándor - Farkas Katalin Csongrád megyei Ped. Intézet 1990 Egyéb
Pszichológia Szabó István Tankönyvkiadó 1990 Egyéb

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Connect failed

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…