Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Filozófia, Filozófiatörténet Pauler Ákos élete és filozófiája Somos Róbert Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó 2014 Könyv
Szociológia Szociológiai alapismeretek Albert József - Leveleki Magdolna Pannon Egyetemi Kiadó 2014 Könyv
A női lélek útja mondákban és mesékben. Antalfai Márta Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 Könyv
Filozófiai antropológia, Politikai szociológia, Politikatudomány A hatalom anatómiája Csepeli György Kossuth Kiadó 2013 Könyv
Oktatási reform (külföldi), Oktatásügy A finn példa Sahlberg, Pasi Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 2013 Könyv
Esszé, Magyarország története, Politikaelmélet, Politikatudomány, Tanulmányok, Történetírás Múlt a jelenben Ormos Mária Kossuth Kiadó 2013 Könyv
Életrajz, Irodalom Weöres Sándor Kenyeres Zoltán Kossuth Kiadó 2013 Könyv
Digitális pedagógia Digitális pedagógia 2.0 Benedek András szerk. Typotex - BMGE GTK 2013 Könyv
Esszé, Tanulmányok Az Isonzó a Dunába ömlik. Szörényi László Nap Kiadó 2013 Könyv
Irodalom Ha polip szuszog Kolozsvárott Szőcs Géza Méry Ratio 2013 Könyv
Bélyeg, Katalógus Magyar posta- és illetékbélyeg katalógus Philatelia Hungarica Kft. 2013 Könyv
Kutatásmódszertan Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak Kovács Kármen Akadémiai Kiadó 2013 Könyv
Felsőfokú szakképzés Felsőfokú szakképzés és mobilitás avagy egy kutatás tanulságai Kazarján Erzsébet Eötvös József Könyvkiadó 2013 Könyv
Anyanyelv-tanulás, Idegen nyelvek tanulása, Kétnyelvűség Utak a kétnyelvűséghez. Klein Ágnes Tinta Kiadó 2013 Könyv
Erkölcs, Erkölcspedagógia, Etika, Etikapedagógia Az erkölcs mint tantárgy. Páll Viktória Neteducatio 2013 Könyv
Projektpedagógia, Természettudomány Projektoktatás. Revákné Markóczi Ibolya Új Mandátum Könyvkiadó 2013 Könyv
Személyiségfejlődés A szociális fejlődés segítése Zsolnai Anikó Gondolat Kiadó 2013 Könyv
Vallásfilozófia A nő máshol van Sári László Kelet Kiadó 2013 Könyv
Globalizáció Nyugaton a helyzet változóban Schmidt Mária Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 2013 Könyv
Pszichológia Ki a fontos: Én vagy Én? Tari Annamária Tericum Kiadó 2013 Könyv
Irodalomtörténet Így szerettek ők Nyáry Krisztián Corvina 2013 Könyv
Irodalomtörténet Így szerettek ők 2. Nyáry Krisztián Corvina 2013 Könyv
Belpolitika, Magyarország története Kérdések és válaszok a Kádár-korról Takács Róbert szerk. Napvilág Kiadó 2013 Könyv
Humor, Karakter Milyenek a magyarok? Lackfi János Helikon Kiadó 2013 Könyv
Humor, Karakter Milyenek még a magyarok? Lackfi János Helikon Kiadó 2013 Könyv
Pedagógia, Pedagógusképzés Saját élményű pedagógusképzés Czike Bernadett Gondolat Kiadó 2012 Könyv
Alternatív pedagógia, reformpedagógia, Pedagógia Reformpedagógia Bodoni Ágnes Ábel Kiadó 2012 Könyv
Mérés, értékelés, Olvasás, Olvasástanítás, Pedagógia Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez Csapó Benő - Csépe Valéria szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó 2012 Könyv
Pedagógia, Pedagógusképzés Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák 1. 1775 - 1945 Németh András ELTE Eötvös Kiadó - Eötvös Loránd Tudományegyetem 2012 Könyv
Anyanyelvi készségek, képességek, didaktika, Egészségi állapot, Esélyegyenlőség, Gondolkodási készségek, Idegen nyelvek tanulása, Informatikai műveltség, Matematikatudás, Olvasásvizsgálat, Pedagógia, Szocializáció, Tanulás, Természettudományos tudás, Történelem / társadalomismeret / állampolgári kompetenciák, Zenei nevelés Több mint csoportmunka Nagy Emese, K. Nemzeti Tankönyvkiadó 2012 Könyv
didaktika, Pedagógia, Projektpedagógia, Tanulásszervezés Konstruktív pedagógiára épülő tanulásszervezési módok, módszerek a gyakorlatban Főző Attila László - Kovács Gáborné - Takács Kinga Független Pedagógiai Intézet 2012 Könyv
Képességfejlesztés, Pedagógia Feladatkönyv Einhorn Ágnes Nemzeti Tankönyvkiadó 2012 Könyv
Alternatív pedagógia, reformpedagógia, Pedagógia Modern alternatív iskolák Bodonyi Edit ELTE Eötvös Kiadó 2012 Könyv
Nyelvészet, Régi szavak, Szótár Régi szavak szótára Kiss Gábor főszerk. Tinta Könyvkiadó 2012 Könyv
Állatnevek, Állatok, Enciklopédia, Kultúrtörténet, Mitológia, Néprajz, Nyelvészet Állatnevek enciklopédiája Rácz János Tinta Könyvkiadó 2012 Könyv
Angol - Magyar, Társalgás Angol társalgási zsebkönyv / English-Hungarian and Hungarian-English Conversation Pocket Book Makkai Ádám - Makkai Arany Ágnes Tinta Könyvkiadó 2012 Könyv
Ellentétes jelentésű szavak, Szótár Magyar ellentétszótár Temesi Viola főszerk. Tinta Könyvkiadó 2012 Könyv
Fejtőrök, rejtvények, Nyelvészet Anya - nyelv - ész Forgács Róbert Tinta Könyvkiadó 2012 Könyv
Nyelvészet, Rövidítések, Szótár Rövidítések enciklopédiája Bicsérdy Gábor Tinta Könyvkiadó 2012 Könyv
Szülőgyilkosságok Magyarországon Prazsák Gergő szerk. Apeiron 2012 Könyv
Irodalom Nem kérdez, nem válaszol Krasznahorkai László Magvető 2012 Könyv
Gender, Szociológia A pedagógusnők identitástudata Thun Éva Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet 2012 Könyv
Politikai szociológia, Szociológia A kapcsolati tőke szociológiája Sík Endre ELTE Társadalomtudományi Kar 2012 Könyv
Interjú, Pszichoanalízis Nemek és igenek Haynal, André - Mészáros Judit Oriold 2012 Könyv
Irodalomtörténet, Önéletrajz Az életem enciklopédiája Ungvári Tamás Scolar 2012 Könyv
Internet, Kommunikáció Netszótár Veszelszky Ágnes szerk. ELTE Eötvös Kiadó 2012 Könyv
Közoktatáselmélet, közoktatásrendszer, Törvény Kommentár a köznevelési törvényhez. Szüdi János CompLex 2012 Könyv
Egyházpolitika Istentelen állam, harcoló egyház Ágoston István Kairosz Kiadó 2012 Könyv
Válogatott tanulmányok a rekreációs képzés számára Dobozy László Magyar Sporttudományi Társaság 2011 Könyv
The Penguin book of English short stories Penguin 2011 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Flourish - élj boldogan! a boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése Martin Seligman [ford. Bozai Ágota] Seligman, Martin
Kapd össze magad! radikálisan új módszer, hogy megváltoztasd az életed Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Paranormalitás miért látjuk azt, ami nincs is ott? Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Pozitív fegyelmezés az iskolában kölcsönös tisztelet, az együttműködés és a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanítás során [Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn] [ill. Takács Mari] [ford. Gyárfás Veronika] Nelsen, Jane; Lott, 700 11 a Lynn 1943-; Glenn, H. Stephen; Takács Mari 1971- ill.; Gyárfás Vera 1975- ford.
Ezeregy nagyszerű ötlet autizmussal élő vagy Asperger-szindrómás gyerekek neveléséhez és tanításához Ellen Notbohm, Veronica Zysk [ford. Kepes János] Notbohm, Ellen; Zysk, Veronica; Kepes János ford.
Az elme nyelve társalgás és nyelvfejlődés Schnell Zsuzsanna Schnell Zsuzsanna
Társas intelligencia az emberi kapcsolatok új tudománya Daniel Goleman Goleman, Daniel 1946-
Női beszéd, férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében írta Bóna Judit Bóna Judit 1979-
Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások elmélet és terápia kölcsönhatásai Gerő Zsuzsa [szerk. Gál Nóra] Gerő Zsuzsa 1940-1999; Gál Nóra szerk.
#Felvételi felsőoktatásról mindenkinek szerzők Kiss László, Kopasz Károly, Kurkó Noémi, Szentkirályi-Szász Krisztina, Tóth Mária föszerk. Szentkirályi-Szász Krisztina fel.szerk. Hungler Tímea szerk. Gönye László Kiss László; Kopasz Károly; Kurkó Noémi; Szentkirályi-Szász Krisztina szerző, főszerk.; Tóth Mária; Hungler Tímea fel. szerk.; Gönye László szerk.
Evolúciós pszichológia mesterfokon [szerk. Gyuris Petra, Meskó Norbert] Gyuris Petra szerk. 1978-; Meskó Norbert 1968- szerk.
Gyászidőben a gyászolók lelkigondozásának lehetőségei / Bodó Sára Bodó Sára 1959-
Gyermeklélektan Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes Mérei Ferenc; Binét Ágnes, V.
Kosárfonás Faragó Krisztina, Varga Péter Faragó Krisztina; Varga Péter
Életválságok meséi mesekalauz útkeresőknek Boldizsár Ildikó Boldizsár Ildikó 1963- író, néprajzkutató, kritikus
A Szondi-teszt korszerű értelmezése Lukács Dénes Lukács Dénes
Emlékirataim Apponyi Albert [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila] Apponyi Albert 1846-1933; Kovács Attila Zoltán sajtó alá rend. 1972-; Soós Viktor Attila 1979- sajtó alá rend.
Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton 6-8. század Pierre Riché [ford. Ádám Anikó, Sághy Marianne] ; [a bevezetőt írta Sághy Marianne] ; [a bibliográfiát és az indexeket kész. Andra Jugănaru, Aklán Anna Katalin] Riché, Pierre 1921-; Ádám Anikó ford. 1959-; Sághy Marianne 1961- ford., bev.; Jugănaru, Andra közrem.; Aklan Anna Katalin közrem.
Színes érettségi tételek biológiából középszint - szóbeli [szerzők: Juhász Katalin, Vargáné Lengyel Adrien] [ill. Falcione Sarolta] Juhász Katalin; Vargáné Lengyel Adrien; Falcione Sarolta 1967- ill.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…