2011. szeptember 23., péntek 08:52

Konzorciumi tagok tanárképzéséről

Az alábbiakban a három konzorciumi tag, a Dunaújvárosi Főiskola, a Pannon Egyetem és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanárképzéséről szóló információk találhatóak

Pannon Egyetem

Tanári mesterképzés (MA)

A Pannon Egyetemen folyamatosan dolgozunk a tanári mesterképzési programunk bővítésén. Jelenleg a következő szakterületeken szerezhető Tanári MA diploma

 • Angoltanár
 • Drámapedagógia-tanár (a 2012/2013-as tanévtől)
 • Ember-és társadalomismeret műveltségterületi tanár
 • Informatikatanár
 • Környezettan-tanár
 • Magyartanár
 • Némettanár
 • Nyelv és beszédfejlesztő tanár (2012 februárjától)
 • Pedagógiatanár

Hogyan szerezhető diploma a tanári mesterképzésben?

A tanári mesterképzés (MA) olyan alapképzést (BA/BSc) követően választható szak, amelynek megfeleltethető tanári MA szakképzettségi területre vonatkozóan a Pannon Egyetemnek van akkreditációs engedélye. Fontos része az alapképzésnek Az 50 kredites BA/BSc-minor és a pedagógiai-pszichológiai előkészítő modul. További jellemzői:

 • a 2006-ban kezdődött többciklusú felsőoktatás szellemében alapszakokra (BA/BSc) épülő képzés
 • alapszakon 120 kredit megszerzésével elvégzett főszak (major) + 10 kredites PP-modul + 50 kredites mellékszak (minor)
 • 5 féléves – kétszakos – 150 kredites képzés MA-szinten

A minor szak az adott főszak tömörített, de nem leegyszerűsített változata, kurzusait a főszak moduljainak alapvető tantárgyai alkotják.
A minor szakok felvételének elsősorban a tanárképzés szempontjából van jelentősége. A tanárképzés a többciklusú (bolognai) rendszerben mesterszinten (MA) és szakpárosításban folyik, ezért a tanári hivatásra készülőknek már az alapképzésben (BA/BSc) a főszakjuk mellé egy másik területen minor szakot is választaniuk kell.

Mire jó a pedagógia BA-minor?

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának Neveléstudományi Intézetéhez tartozó Tanárképző Központban megvalósuló képzés jellemzői:

 • átfogóan strukturálja az iskolarendszerből hozott tapasztalatokat;
 • pedagógiai és pszichológiai alapismeretekkel segíti a legkülönfélébb – az emberrel kapcsolatos – életpályákra való felkészülést;
 • segít a tudatos szülővé válásban;
 • egyik szakképzettségi terület lehet a főszak mellett a – kötelezően kétszakos –tanárképzésben;
 • a bevezető képzés tartalmát pszichológiai, neveléstudományi, pedagógiai elméleti és gyakorlati kurzusok alkotják.

Miről szól a pedagógiai-pszichológiai modul?

A pedagógiai-pszichológiai modul a tanári mesterképzés (MA) előfeltétele.
Kurzusai a pszichológia alapkérdései, személyes pedagógiai nézetek, emberképek, pedagógiai tartalmak, tanulásfejlesztés, személyiségfejlesztés köré épülnek.

Mik a felvételi követelmények?

Teljes kreditérték beszámításával az alábbi alapképzési (BA és BSc) szakok vehetők figyelembe:

 • angoltanári szakképzettségi terület – Anglisztika BA
 • drámapedagógia szakképzettségi terület (információ elérhető később)
 • ember és társadalom műveltségterületi tanári szakképzettségi terület – Kommunikáció és médiatudomány BA, Kulturális antropológia BA, Néprajz BA, Pszichológia BA, Szabadbölcsészet BA, Szociológia BA, Társadalmi tanulmányok BA, Történelem BA
 • informatikatanári szakképzettségi terület – Gazdaságinformatikus BSc, Informatikus könyvtáros BA/BSc, Mérnök informatikus BSc, Programtervező informatikus BSc
 • környezettan-tanári szakképzettségi terület – Biológia BSc, Erdőmérnöki BSc, Fizika BSc, Földrajz BSc, Földtudományi BSc, Kémia BSc, Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc, Környezetmérnöki BSc, Környezettan BSc, Természetvédelmi mérnöki BSc
 • magyartanári szakképzettségi terület – Magyar nyelv és irodalom BA
 • némettanári szakképzettségi terület – Germanisztika BA
 • nyelv- és beszédfejlesztő tanári szakképzettségi terület – Magyar vagy bármely idegen nyelvi BA, Gyógypedagógia BA (logopédia vagy hallássérültek pedagógiája szakirány), Szabad bölcsészet BA (kommunikáció és médiatudomány szakirány), Óvodapedagógus BA, Tanító BA, Kommunikáció és médiatudomány BA
 • pedagógiatanári szakképzettségi terület – Andragógia BA, Pedagógia BA, Pszichológia BA, Szabadbölcsészet BA (filozófia szakirány), Szociálpedagógia BA
 • „Egyéb pedagógiai végzettség” a rendeletek és OM-állásfoglalás alapján: óvodapedagógus, tanító, konduktor, gyógypedagógus, szociálpedagógus és szakoktató.

Miért a Pannon Egyetem Tanárképző Központja?

Elkötelezett oktatók
Hallgató-központú oktatás
Tevékenység-központú képzésmetodika

 • Projektorientált egyéni és csoportfeladatok
 • Mikrotanítás
 • Portfolió-vezetés
 • Megfigyelési feladatok
 • Osztálytermi kutatás

Bensőséges hangulat
Értelmiségi környezet (változatos kiállítások, konferenciák, szakmai programok)
Nappali és levelező tagozatos képzés

 

A Tanárképző Központ és a
tanári mesterképzési szak vezetője:
Dr. Poór Zoltán egyetemi docens


A Tanárképző Központ az alábbi címeken érhető el:

8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. O épület 1. emelet
Levélcím: Veszprém, Pf.: 158., 8201

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dunaújvárosi Főiskola Kommunikációs és Tanárképző Intézet

Az Intézet 2010 nyarán alakult a korábbi Tanárképző Intézet és a Déri János Kommunikációs Intézet összeolvadásával, két tanszékkel.

Az intézet hosszú távú stratégiai feladata a műszaki pedagógusképzésben, a felnőttképzésben, a kommunikáció és médiatudományban, a kommunikációs szakemberek képzésében betöltött országos és regionális szerep fenntartása, fejlesztése, a minőségi oktató-nevelőmunka feltételeinek biztosítása a szakmai kamarákkal való együttműködésben, az intézet fenntarthatóságának és fejlődésének biztosítása.

Az új intézet két tanszék munkáját fogja össze, ezek a Déri János Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék.

Alapképzéseink, felsőfokú szakképzéseink, mesterképzéseink

Alapképzések:

 • Kommunikáció és Médiatudomány BA
  • - Médiainformatika szakirány
  • - Üzleti kommunikáció szakirány
  • - Újságírás szakirány
 • Andragógia BA
  • Felnőttképzési szervező szakirány
  • Személyügyi szervező szakirány
  • Művelődésszervező szakirány

Felsőfokú szakképzések:

 • Audiovizuális szakasszisztens
 • Idegennyelvi kommunikátor
 • Intézményi kommunikátor
 • Médiatechnológus asszisztens
 • Sajtótechnikus
 • Sportkommunikátor
 • Televízióműsor-gyártó szakasszisztens

Mesterképzések:

 • Tanár-mérnöktanár (anyagmérnöki) MA
 • Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA
 • Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA

Szakirányú továbbképzés:
Gyakorlatvezető mentor-tanár

 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2009 őszén elindította az akkreditált „tanár hittanár-nevelő tanár” mesterszakot. A képzés kreditrendszerben történik, ideje az előképzettségtől függően 2-3-5 félév.

Kiket várunk hallgatónak?


Erre a szakra olyan lányok és fiúk jelentkezését várjuk, akik:

 • életüket keresztény elkötelezettségük jegyében a felnövekvő nemzedék erkölcsi nevelésére áldozzák;
 • hiteles példájukkal képesek a gyermekek hitbeli és erkölcsi fejlődését elősegíteni;
 • egyházközségükben szívesen vállalnának szolgálatot;
 • katolikus egyházunkat keresztény pedagógusként szolgálják.

A képzés feltételei

Intézményünkben kétciklusú képzés keretében szerezhetnek végzettséget hallgatóink. Az első lépcsőfok a „katekéta-lelkipásztori munkatárs” BA képzés, ahol a három év után sikeresen záróvizsgát tett hallgatók diplomához juthatnak. Akik ezt követően az öt féléves mesterképzést is elvégzik, azok egyetemi szintű hittanár-nevelőtanár diplomát is kaphatnak. Mindezek előfeltétele, hogy Főiskolánkra olyan keresztény elhivatottságú, tanár értelmiségi pályára készülő fiatalok jelentkezését várjuk, akik tanulmányaik során teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismereteik elsajátítása után képesek lesznek hittanár nevelőtanár diplomát szerezni. A pedagógiai program elsajátítása mellett különösen fontosnak tartjuk a teológia magas szintű oktatását, melynek keretében hallgatóink megismerhetik az európai kultúra alapjait a filozófián és egyháztörténelmen keresztül is. A Főiskolán tanult elméleti ismeretek megfigyelésére, majd azok alkalmazására a veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskolában nyílik lehetőség. Ott a hallgatók elkészítik portfóliójukat, s az utolsó szemeszterben mentortanári irányítással a gyakorlati tanításban is kipróbálják képességeiket. A gyakorlati képzés végén a leendő hittanár-nevelőtanárok vizsgatanításon adnak számot tudásukról.

Kik tanítanak?

Intézményünkben a főállású tanárok mellett óraadóként számos helyi és országosan ismert pap-teológus professzor és pedagógus szakember oktat.

Milyen végzettséget ad a hittanár-nevelőtanár mesterszak és hol lehet vele elhelyezkedni?

A tanulmányok befejeztével egyetemi tanár - hittanár nevelő tanár diplomát adunk, amelyet az Egyház és az állam is elfogad, pedagógus végzettségként. Ezzel a végzettséggel katolikus, önkormányzati általános- és középiskolákban, kollégiumokban, valamint egyházközségekben lehet elhelyezkedni.

A képzés során többek között az alábbi ismeretterületeket oktatjuk:

 1. Bölcseleti alapozó modul: Ismeretelmélet, ontológia, filozófiai istentan.
 2. Szakmai törzsmodul:
  1. Szentírástudomány:
   • Ószövetségi egzegézis és szeminárium; Újszövetségi egzegézis és szeminárium.
  2. Történeti teológia:
   • Patrológia; dogmatörténet; magyar egyháztörténet.
  3. Szisztematikus és gyakorlati teológia:
   • Dogmatika: Szentháromságtan, szentségtan, eszkatológia; morális; ökumenikus teológia; mai vallási irányzatok.
  4. A hitoktatás tantárgypedagógiája:
   • Tantárgypedagógia; csoportos szakmai gyakorlat; kateketika szeminárium; vallásdidaktika, valláspedagógia.
 3. Szabadon választható modul:
  • Az élet védelmének individuális problémái; A nemiség és a házasság etikája; Hagiográfia; Szakrális művészet; Világvallások; Missziológia; Egyház és állam; Sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozó módszertani ismeretek; Az IKT alkalmazása az oktatásban.
 4. Pedagógia-pszichológia modul:
  • A nevelés pszichológiai háttere; A pedagógiai tevékenység elméleti és gyakorlati megalapozása; Felkészítő és csoportos szakmai gyakorlat;
 5. Gyakorlati félév:
  • Egyéni szakmai gyakorlat; hallgatói portfólió

Teljesítés:

A hittanár-nevelőtanár mesterképzés során a hallgató által előzetesen teljesített – a képzés rendjéhez igazodó - tantárgyakat beszámítjuk.

Minor szak

A mesterképzés előfeltétele a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak, mely előképzettségtől függően rövidebb idő alatt is teljesíthető. A minor szakon 2 félév alatt 50 kredit teljesítendő.

Finanszírozás:

Az akkreditált képzés államilag 12 félévig finanszírozott. A képzést meghirdetjük mind államilag finanszírozott, mind költségtérítéses formában, a felvett hallgató besorolása a felsőoktatásban előzetesen eltöltött félévek száma alapján történik.


Részletesebb információ:


Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2.
Tanulmányi Osztály
Tel: 06-88/542-700; Fax.: 88/542-726; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; www.vhf.hu

Utoljára frissítve: 2015. máj. 26., kedd 17:42
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…